realizační servis

realizace projektu

Bezplatně pro Vás navrhneme herní prvky a celé dětské hřiště ,

aby co nejlépe vyhovovalo Vašim představám a možnostem.


- Kompletně zrealizovat hřiště jsme pro Vás schopni cca 100km od sídla firmy , do vzdálenějších lokalit prodáváme jen po domluvě .

- Zajistíme zaměření a vhodné rozvržení herních prvků dle konkrétní situace.

-V rámci přípravy stavby místo vyčistíme od náletových evin a křovin , v případě potřeby zbudování dopadových zón provedeme odstranění nejsvrchnější vrstvy zeminy.- DOPADOVÉ ZÓNY dle ČSN EN 1177 – zajistíme vysypáním drobným kamenivem frakce 4-8 mm , případně pískem.

 

 

- Herní  prvky dodáme na místo realizace a zabudujeme dle normy ČSN EN 1176.

- Prvky dětských hřť která vyrábíme jsou certifikovány Strojírenským zkušebním ústavem s.p. dle ČSN EN 1176.

- Samozřejmostí je záruční i pozáruční servis a pravidelné roční kontroly .


 Před realizací Vás prosíme o zajištění:

  • přístupové komunikace na místo stavby (přístup pro přesun sestavy v min. šířce 2.5 m a výšce 4.5 m )
  • povolení záboru veřejných ploch (budou-li pro provádění díla potřeba) ,
  •  přístupu zaměstnancům dodavatele k místu provádění díla podle potřeby i ve dnech pracovního volna v době 8.00 - 20.00 hod,
  • předání  písemného souhlasu  majitele pozemku s instalací sestav (ukotvení sestav do hloubky 75 až 100 cm dle typu),
  • předání dokladu ohledně neexistence inženýrských sítí (lze nahradit Čestným prohlášením majitele pozemku nebo jeho zástupce),
  • předání kopie případného územního souhlasu, ohlášení stavby nebo stavební povolení (pokud je vyžadováno stavebním úřadem).
  • předání veškerých požadovaných dokladů  min. 10 dní před vlastní realizací.